dzisiaj jest: 23 lutego 2020. imieniny: Romana, Izabela, Damian
wersja polska
„Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”
Spotkanie robocze 5 kwietnia 2019

5 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się spotkanie robocze dotyczące
realizacji projektu pn. „Effective coordination of rescue operation in the Ostroleka-Siedlce subregion and Volyn Oblast”. Przedstawiciele Miasta Siedlce, Gminy Korczew oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach omówili sprawy bieżące związane z projektem oraz harmonogram zadań na najbliższe miesiące.

Przedstawiciele Miasta Siedlce spotkali się także z przedstawicielem Departamentu Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu, aby omówić postępy w realizacji projektu po stronie ukraińskiej. 

 

 

 

24 stycznia w Urzędzie Miasta Siedlce podpisano umowę partnerską w sprawie realizacji projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”. Projekt pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" uzyskał dofinansowanie w ramach działania "Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.


Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:
- Miasto Siedlce (Beneficjent Wiodący, odpowiedzialny za zarządzanie projektem)
- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu,
- Gminę Korczew,
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Wartość projektu - 1 838 209,00 EUR
Kwota dofinansowania - 1 652 119,09 EUR (89,88% wartości projektu)

Dofinansowanie dla poszczególnych partnerów projektu:
- Miasto Siedlce 20 259,00 EUR
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach - 792 783,79 EUR
- Departament Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy na Wołyniu - 672 491,70 EUR
- Gmina Korczew - 166 584,60 EUR

Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone, m.in. na: zakup nowych samochodów przeciwpożarowych i specjalistyczny sprzęt. Zaplanowano również utworzenie kompleksów szkoleniowych – po obu stronach granicy. W ramach projektu Gmina Korczew zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z zestawem ratownictwa wodnego dla jednostki OSP Szczeglacin.